GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Quới, TX. Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Email:  thcsvinhquoi.nn@soctrang.edu.vn

Điện thoại: 02993 523 041

Trường THCS Vĩnh Quới nằm ngay trung tâm xã Vĩnh Quới, Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Trường được tách ra từ Trường PTCS Vĩnh Quới năm 2005. Từ khi thành lập đến nay Trường luôn đạt được các chỉ tiêu về GVG và HSG. Tập thể GV luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu, chưa đáp ứng tốt hoạt động dạy và học, trường có đông HS người dân tộc có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Thầy và Trò trường THCS Vĩnh Quới luôn có thành tích tốt về các phong trào do ngành phát động.