Thursday, 23/05/2019 - 17:41|
Nhiệt liệt chào mừng ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)
 • Nguyễn Huy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0976592223
  • Email:
   nguyenhuyhoang.c2vq.nn@soctrang.edu.vn
 • Võ Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học SP Sử
  • Điện thoại:
   02993 523 041
  • Email:
   vovanhung.c2vq.nn@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Hoàng Thám
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SP Lý
  • Điện thoại:
   02993 523 041
  • Email:
   nguyenhoangtham.c2vq.nn@soctrang.edu.vn
 • Danh Hoàng Xà Rum
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SP Toán
  • Điện thoại:
   02993 523 041
  • Email:
   danghoangxarum.c2vq.nn@soctrang.edu.vn
 • Lâm Thị Lụa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Toán - Lý
  • Điện thoại:
   02993 523 041
  • Email:
   lamthilua.c2vq.nn@soctrang.edu.vn
 • Danh Thị Sà Phol
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Toán - Lý
  • Điện thoại:
   02993 523 041
  • Email:
   dangthisaphol.c2vq.nn@soctrang.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 4
Tháng 05 : 85
Năm 2019 : 255