Thứ bảy, 26/09/2020 - 14:33|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
 • Võ Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học SP Sử
  • Điện thoại:
   02993 523 041
  • Email:
   vovanhung.c2vq.nn@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Hoàng Thám
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SP Lý
  • Điện thoại:
   02993 523 041
  • Email:
   nguyenhoangtham.c2vq.nn@soctrang.edu.vn
 • Danh Hoàng Xà Rum
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SP Toán
  • Điện thoại:
   02993 523 041
  • Email:
   danghoangxarum.c2vq.nn@soctrang.edu.vn
 • Lâm Thị Lụa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Toán - Lý
  • Điện thoại:
   02993 523 041
  • Email:
   lamthilua.c2vq.nn@soctrang.edu.vn
 • Danh Thị Sà Phol
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP Toán - Lý
  • Điện thoại:
   02993 523 041
  • Email:
   dangthisaphol.c2vq.nn@soctrang.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 09 : 57
Năm 2020 : 1.131